HKLII 主頁 | 資料庫 | WorldLII | 搜尋 | 意見 | 說明 | 向HKLII捐款 | 捐款人

捐款人

你在這裏:  HKLII >> 關於 HKLII >> HKLII之捐款人

捐款人

HKLII感謝以下個人及律師行慷慨捐款,支持HKLII免費提供有關香港法律的資訊:

2016    2015

個人

Mr Graham John Barkus
Ms Jovy Chan Cheuk Yi
Miss Dora Chan Shuk Yee
Miss Ruby Chan Yu Ting
Mr Arnold Cheung
Hon Mr Chu Hoi Dick
Mr Han Dazhou
Mr Ho Chi Shing
Ms Geraldine Grace Johns Putra
Mr Edward King Chie Kong
Miss Peh Lam
Mr Victor Lau
Mr Eddie Lee Kwan Hung
Mr Li On Yin
Mr Matthew Mok Shu Yan
Mr Christopher Charles Munn
Mr QIN Xuan Marvin
Miss Tso Chui Ying
Mrs Wong Lui Chung Yee

律師行

Wong Poon Chan Law & Co Solicitors
    
個人

Miss Helen Au Yuen Yee
Mr Mario Cheung King Long
Mr Sidney Fong Hok Nang
Mr David Fong Shiu Man
Mr Fred Fung
Mr Ho Cheuk Hei
Mr Thomas Kam Chi Yuen
Mr Kevin Kee Chun Ming
Mr Eric Ko Man Kit
Mr Eddie Lau Tin Hang
Mr Lewis Law Chung Ming
Ms Angela Lee Sze Wing
Miss Abigail Li Chor Yee
Mr Li Kwong To
Mr Li On Yin
Mr Liao Jun
Mr James Stampan Zico M
Miss Stephanie Ng
Mr Shea Ka Wai
Ms Siu Chi Wan
Ms Prudence Tai Ho Tung
Mr Clement Tam Man Tai
Mr Michael Wong Chun Hin
Miss Wong Oi Ting
Miss Yeung Yuen Ling
Mr David Yim Ho Ching
Ms Silvia Yuen Sze Wai

HKLII衷心感謝所有捐款人為HKLII的成功作出貢獻。如閣下有興趣捐款予HKLII,請訪問我們的捐款頁面。如閣下有任何查詢,請在這裡與我們聯繫


HKLII: 版權 | 免責聲明 | 私隱政策 | 說明
URL: http://www.hklii.hk/chi/donors.html